کل همیاری انجام شده برای این کمپین 42,480,000 ریال

💗
🔳برای کمک به چند مادر و کودک...

▫️مددکاران شعبه کرمانشاه تا پیش از این مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به امور کودکان و مادران تحت پوشش مهرآفرین در استان همدان را بر عهده داشتند، با افزایش تعداد خانواده های تحت پوشش درسطح استان همدان و لزوم پاسخ گویی به موقع و رسیدگی سریع به نیازهای «آموزشی»،«مددکاری»،«حمایتی»و... کودکان و مادران، راه اندازی شعبه در شهر«همدان» به عنوان یک اولویت در برنامه اجرایی سالجاری مورد توجه مهرآفرین قرار گرفت.

▫️ساختمان این دفتر در شهر همدان بر اساس نیت خیر و اندیشه نیکوکارانه مرحوم«حاج جواد نوریان» در اختیار مهرآفرین قرار گرفته است تا نوری در سیاهی فقر و تاریکی اعتیاد برای روشنایی بخشیدن به زندگی مادران و کودکان بی پناه استان همدان باشد.

▫️پنج شنبه ها فرصتی است تا به شکرانه نعمت های خدا در زندگی مان اشکی پاک کنیم، یا برای شادی ارواح آنان که دوستشان داریم در زمین  دلی شاد کنیم، تا آنها در آسمان از رحمت خدا شاد شوند.این پنج شنبه با کمک های شما می خواهیم پناهی برای شنیدن دردها و غصه های کودکان بد سرپرست و مادران بی پناه همدان باشیم،مطمئنیم شما با مهربانی این کار را تمام می کنید.

▪️با کمک های شما ساختمان«مهرآفرین همدان» را برای رسیدگی به دردها و مشکلات کودکان بدسرپرست  و مادران بی پناه استان همدان تجهیز می کنیم.

▫️کمک های شما با هر مبلغی گره گشاست...

💳  6037991199529904
💳  6037991199506100
💳  6037991199500038
📲 *780*35260#
🧮IR 710170000000216780692009


💗بیائید مهرآفرین باشیم

📲 @mehrafarincharity
🖥  www.mehrafarinorg.ir

       #مهرآفرین_باشیم #حاج_جواد_نوریان #مهرآفرین_همدان #مهربانی_عمل_میکند #موسسه_نیکوکاری_مهرآفرین #مهرآفرین #فاطمه_دانشور #mehrafarincharity