کل همیاری انجام شده برای این کمپین 11,150,000 ریال

🎬برای شرمندگی یک مادر...

▪️چشم امید 1850 کودک تحت پوشش مهرآفرین به دست های مهربان و گره گشای شماست،با کمک های شما لبخند شادی خرید و پوشیدن«کفش نو» را بر لبانشان می نشانیم...

▪️کمک های شما با هر مبلغی گره گشاست...

💳  6037991199529904
💳  6037991199506100
💳  6037991199500038
📲 *780*35260#
🧮IR 710170000000216780692009

💗بیائید مهرآفرین باشیم

📲 @mehrafarincharity
🖥  www.mehrafarinorg.ir

        #مهرآفرین_باشیم #کفش_نو_بامهر_تو #کودک_بدسرپرست #مهربانی_عمل_میکند #موسسه_نیکوکاری_مهرآفرین #مهرآفرین #فاطمه_دانشور #mehrafarincharity