کل همیاری انجام شده برای این کمپین 24,644,000 ریال

🎬خانه ام سرد است...

▪️راضیه علی رغم کم بینایی چشم هایش برای چرخاندن چرخ زندگی خودش و بچه هایش سخت کار می کند، اما پول کارگری او آنقدر نیست که بتواند با آن بخاری بخرد.

▪️جای خالی بخاری را با مهر پر می کنیم...

▪️کمک های شما با هر مبلغی گره گشاست...

💳  6037991199529904
💳  6037991199506100
💳  6037991199500038
📲 *780*35260#
🧮IR 710170000000216780692009

💗بیائید مهرآفرین باشیم


|اینستاگرام| وب سایت | پرداخت آنلاین|

🎈 @mehrafarincharity

کل همیاری انجام شده برای این کمپین 117,330,000 ریال

🎬لباس گرم برای کودکان بی پناه...

▪️با مهربانی برای دختران و پسران نیازمند «لباس گرم» هدیه می بریم.

▪️چشم امید 1850 کودک تحت پوشش مهرآفرین به دست های مهربان و گره گشای شماست.

▪️کمک های شما با هر مبلغی گره گشاست...

💳  6037991199529904
💳  6037991199506100
💳  6037991199500038
📲 *780*35260#
🧮IR 710170000000216780692009

💗بیائید مهرآفرین باشیم

📲 @mehrafarincharity
🖥  www.mehrafarinorg.ir

|  #مهرآفرین_باشیم | #لباس_نو_بامهر_تو | #کودک_بدسرپرست  | #مهربانی_عمل_میکند  |  #موسسه_نیکوکاری_مهرآفرین | #مهرآفرین | #فاطمه_دانشور | #mehrafarincharity

کل همیاری انجام شده برای این کمپین 43,740,000 ریال

🎬لباس گرم با مهر تو...

▪️با مهربانی برای دختران و پسران نیازمند «لباس گرم» هدیه می بریم.

▪️چشم امید 1850 کودک تحت پوشش مهرآفرین به دست های مهربان و گره گشای شماست.

▪️کمک های شما با هر مبلغی گره گشاست...

💳  6037991199529904
💳  6037991199506100
💳  6037991199500038
📲 *780*35260#
🧮IR 710170000000216780692009

💗بیائید مهرآفرین باشیم

📲 @mehrafarincharity
🖥  www.mehrafarinorg.ir

|  #مهرآفرین_باشیم | #لباس_نو_بامهر_تو | #کودک_بدسرپرست  | #مهربانی_عمل_میکند  |  #موسسه_نیکوکاری_مهرآفرین | #مهرآفرین | #فاطمه_دانشور | #mehrafarincharity  |

کل همیاری انجام شده برای این کمپین 11,150,000 ریال

🎬برای شرمندگی یک مادر...

▪️چشم امید 1850 کودک تحت پوشش مهرآفرین به دست های مهربان و گره گشای شماست،با کمک های شما لبخند شادی خرید و پوشیدن«کفش نو» را بر لبانشان می نشانیم...

▪️کمک های شما با هر مبلغی گره گشاست...

💳  6037991199529904
💳  6037991199506100
💳  6037991199500038
📲 *780*35260#
🧮IR 710170000000216780692009

💗بیائید مهرآفرین باشیم

📲 @mehrafarincharity
🖥  www.mehrafarinorg.ir

|  #مهرآفرین_باشیم | #کفش_نو_بامهر_تو | #کودک_بدسرپرست | #مهربانی_عمل_میکند  |  #موسسه_نیکوکاری_مهرآفرین | #مهرآفرین | #فاطمه_دانشور | #mehrafarincharity  |

کل همیاری انجام شده برای این کمپین 42,480,000 ریال

💗
🔳برای کمک به چند مادر و کودک...

▫️مددکاران شعبه کرمانشاه تا پیش از این مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به امور کودکان و مادران تحت پوشش مهرآفرین در استان همدان را بر عهده داشتند، با افزایش تعداد خانواده های تحت پوشش درسطح استان همدان و لزوم پاسخ گویی به موقع و رسیدگی سریع به نیازهای «آموزشی»،«مددکاری»،«حمایتی»و... کودکان و مادران، راه اندازی شعبه در شهر«همدان» به عنوان یک اولویت در برنامه اجرایی سالجاری مورد توجه مهرآفرین قرار گرفت.

▫️ساختمان این دفتر در شهر همدان بر اساس نیت خیر و اندیشه نیکوکارانه مرحوم«حاج جواد نوریان» در اختیار مهرآفرین قرار گرفته است تا نوری در سیاهی فقر و تاریکی اعتیاد برای روشنایی بخشیدن به زندگی مادران و کودکان بی پناه استان همدان باشد.

▫️پنج شنبه ها فرصتی است تا به شکرانه نعمت های خدا در زندگی مان اشکی پاک کنیم، یا برای شادی ارواح آنان که دوستشان داریم در زمین  دلی شاد کنیم، تا آنها در آسمان از رحمت خدا شاد شوند.این پنج شنبه با کمک های شما می خواهیم پناهی برای شنیدن دردها و غصه های کودکان بد سرپرست و مادران بی پناه همدان باشیم،مطمئنیم شما با مهربانی این کار را تمام می کنید.

▪️با کمک های شما ساختمان«مهرآفرین همدان» را برای رسیدگی به دردها و مشکلات کودکان بدسرپرست  و مادران بی پناه استان همدان تجهیز می کنیم.

▫️کمک های شما با هر مبلغی گره گشاست...

💳  6037991199529904
💳  6037991199506100
💳  6037991199500038
📲 *780*35260#
🧮IR 710170000000216780692009


💗بیائید مهرآفرین باشیم

📲 @mehrafarincharity
🖥  www.mehrafarinorg.ir

|  #مهرآفرین_باشیم | #حاج_جواد_نوریان | #مهرآفرین_همدان | #مهربانی_عمل_میکند  |  #موسسه_نیکوکاری_مهرآفرین | #مهرآفرین | #فاطمه_دانشور | #mehrafarincharity 

کل همیاری انجام شده برای این کمپین 42,330,000 ریال

💗
🔳برای خنده های یک دختر...

▫️وقتی در بیمارستان کمالی کرج به دنیا آمد،اعتیاد مادرش به شیشه سبب شد تا مددکاری بیمارستان او را برای دریافت شیرخشک و جلوگیری از آلودگی با شیر مادر به مهر آفرین معرفی کند و از آن روز تا امروز شما با مهربانی تنها پناه او بوده اید...

▫️فاطمه بعد از طلاق با پدر نیکا ازدواج کرده بود،پدری که او هم گرفتار اعتیاد بود و چند ماه بعد از تولد نیکا دیگر کسی از او خبری ندارد،نیکا هنوز یک سالش نشده بود که مادرش دوباره ازدواج کرد،ازدواجی دیگر با مردی که او هم مثل مادرش معتاد بود.مادرش آنقدر که پی تامین موادش بود به دخترش نیکا فکر نمی کرد. با راه اندازی «مهد مهر کرج» نیکا یکی از اولین کودکانی بود که در مهد پذیرش شد،باورش سخت بود اما کودک دو ساله به علت بی توجهی های مادرش همچنان پوشک به پا می کرد و نا آرامی اش همه را نگران کرده بود.

▫️حالا نیکا می خندد، مادرش با پیگیری های موسسه پس از بستری شدن در کمپ و ترک اعتیاد حالا یک سال است که پاک زندگی می کند و قصد دارد برای خنده های دخترش زندگی بهتری بسازد، این بار هم مهربانی عمل کرد...

▫️پنج شنبه ها فرصتی است تا به شکرانه نعمت های خدا در زندگی مان اشکی پاک کنیم، یا برای شادی ارواح آنان که دوستشان داریم در زمین  دلی شاد کنیم، تا آنها در آسمان از رحمت خدا شاد شوند. این پنج شنبه با کمک های شما می خواهیم فردایی بهتر برای کودکان بی پناه و بد سرپرست کرج بسازیم، کودکانی که پناهی جز مهر شما ندارند،مطمئنیم این بچه ها را تنها نمی گذارید.

▪️کمک های شما صرف هزینه های توسعه ظرفیت و تجهیز ساختمان جدید «مهد مهر کرج» خواهد شد،تا «نیکا»،«مونا»،«مهنا»،«مفهام»و... زیر سایه مهرشما با«آرامش»و«شادی» زندگی کنند.

▫️کمک های شما با هر مبلغی گره گشاست...

💳  6037991199529904
💳  6037991199506100
💳  6037991199500038
📲 *780*35260#
🧮IR 710170000000216780692009

💗بیائید مهرآفرین باشیم

📲 @mehrafarincharity
🖥  www.mehrafarinorg.ir

|  #مهرآفرین_باشیم | #مهد_مهر | #مهد_مهر_کرج | #مهربانی_عمل_میکند  |  #موسسه_نیکوکاری_مهرآفرین | #مهرآفرین | #فاطمه_دانشور | #mehrafarincharity  |

کل همیاری انجام شده برای این کمپین 44,831,110 ریال

🎬برای کودکی که میخنده...

▪️با کمک های شما برای جشن تولد امسال ماهنوش،«لبخند» ،«آرامش» و«شادی» کودکان بی پناه و بدسرپرست را هدیه می بریم. با مهربانی شما «خانه مهر ماهنوش» را برای زندگی کودکان بدسرپرست کرمان تکمیل می کنیم...

▪️کمک های شما با هر مبلغی گره گشاست...

💳  6037991199529904
💳  6037991199506100
💳  6037991199500038
📲 *780*35260#
🧮IR 710170000000216780692009

💗بیائید مهرآفرین باشیم